Iннотек
Адреса офісу: вул. Остапа Вишні 5, к. 38, Київ 01103, Україна Поштова адреса: а/с 23, Київ 01042, Україна
Тел/факс:   +38 044 531-9735       +38 044 529-4736 E-mail: mog@innotec.ua     Web: http://www.innotec.ua
ukr
rus
 
Головна Винаходи Торговельнi марки Промисловi зразки Публiкацiї Контакти

ВИНАХОДИ / КОРИСНІ МОДЕЛІ

 


Ви можете поставити інші запитання й одержати відповіді, звернувшись до нас по телефону або по E-mail: mog@innotec.ua

Що таке винахід ?

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи (корисні моделі)» винахід – це результат інтелектуальної діяльності людину в будь-якій сфері технології. 
Об'єктом винаходу може бути: 
продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини, тощо),
процес (спосіб),
нове застосування відомого продукту або способу. 
Ми допоможемо Вам розібратися, чи можна вашу ідею (розробку) захистити як винахід.


Що таке корисна модель ?

Це теж винахід, точніше, особлива форма охорони винаходів. 
Корисна модель повинна відповідати тим же вимогам по новизні й промисловій придатності, що й винахід. Відмінність – корисна модель може не мати винахідницького рівня, тобто бути стосовно існуючого рівня техніки новим, але очевидним рішенням.
Об'єктом корисної моделі можуть бути ті ж об'єкти, які є об'єктами винаходу.
Ми роз'яснимо Вам, у яких випадках краще захистити вашу розробку як корисну модель.


Як одержати патент ?

Патенти видає Державна служба інтелектуальної власності України. Експертизу заявок на видачу патентів здійснює Український інститут промислової власності (УІПВ), підпорядкований Держслужбі. Заявка на видачу патенту повинна бути складена за певними правилами й повинна містити, зокрема, опис винаходу, що розкриває суть винаходу настільки ясно і повно, щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.
Ми підготуємо для вас заявку на видачу патенту, подамо її і будемо вести діловодство по ній до одержання патенту.


Які види патентів можна одержати в Україні і у які строки ?

Патент на винахід. Цей патент видається за результатами експертизи на новизну, винахідницький рівень і промислову придатність. Строк дії 20 років. Строк одержання 1,5 – 2 роки.
Патент на корисну модель. Цей патент видається без проведення експертизи на новизну. Строк дії 10 років. Строк одержання 4 – 6 місяців, але при прискореній процедурі патент можна одержати за 1,5 – 2 місяця.
Строки дії патентів відлічуються від дати подання заявки. За підтримання чинності патентів сплачуються річні збори. Несплата чергового річного збору веде до припинення чинності патенту.
Ми пояснимо Вам, які переваги і які недоліки має кожний вид патенту.


Чи завжди патент повинен належати винахідникові ?

Далеко не завжди. Якщо винахід створений у зв'язку з виконанням службових обов’язків, право на одержання патенту має роботодавець. Винахідник, який створив винахід, повинен укласти з роботодавцем договір щодо розміру та умови виплати йому винагороди. Якщо такий договір не укладений, винахідник не зможе вимагати від роботодавця виплати йому винагороди.
Ми допоможемо Вам оформити ваші взаємини з роботодавцем щодо створюваних винаходів.


Чи може у патенту бути кілька власників ?

Власником патенту може бути кілька фізичних осіб, кілька юридичних осіб або одночасно й фізичні, і юридичні особи. Між майбутніми співвласниками патенту бажано укласти договір про патентування й використанні винаходу. Без такого договору, як тільки винахід почне приносити якісь вигоди, між співвласниками патенту можуть виникнути спори, які нерідко переносяться до суду.
Ми допоможемо скласти договір між декількома особами про патентування й використання винаходу.


Що дає патент його власникові ?

Патент – це документ, який засвідчує право власності на винахід. 
Якщо патентом захищено спосіб, патент дає його власникові право забороняти використовувати цей спосіб іншим особам.

Якщо патентом захищено продукт (пристрій, речовина, тощо), патент надає право забороняти іншим особам виготовляти й продавати цей продукт. Тобто патент надає монопольне право на використання винаходу.
Якщо ваші права, що випливають із патенту, порушені, ми допоможемо вам відстоювати їх у суді.


Як одержати вигоду від патенту ?

Власник патенту може використовувати винахід сам, одержуючи вигоду від монопольного права, яке надає патент.
Власник патенту може продати патент за договором про передачу права власності на винахід або продати тільки право на використання винаходу за ліцензійним договором. Договір про передачу права власності на винахід підлягає обов'язковій реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності. Ліцензійний договір реєструвати не обов'язково, він діє з дати підписання.
Слід чітко усвідомити, що дія патенту України поширюється тільки на територію України. Тому купити патент або ліцензію може тільки та фірма (у тому числі іноземна), яка зацікавлена у використанні винаходу в Україні. 
Ми допоможемо Вам скласти договір про передачу права або ліцензійний договір і зареєструвати його.


Чи потрібно патентувати винахід за кордоном ?

Для того, щоб одержати монопольне право на використання винаходу не тільки в Україні, але й на світовому ринку або принаймні на його частині, необхідно одержати патенти хоча б в основних країнах виготовлення й збуту продукції. Вартість патентування в одній країні далекого зарубіжжя може скласти 2 – 8 тис. доларів. 
Витрати по патентуванню несе особа, якій належить винахід. У цьому випадку відшкодувати витрати можна, продавши патенти або ліцензії.
Витрати по патентуванню може взяти на себе зацікавлена закордонна фірма. У цьому випадку нерідко фірма вимагає, щоб право на одержання патентів належало їй.
У кожному разі слід усвідомлювати, що продати винахід, навіть такий, що патентується, або вже захищений патентами, але не доведений до стадії виробництва або хоча б перевірений в лабораторних умовах, практично неможливо.
Ми допоможемо Вам запатентувати винахід за кордоном і вести переговори щодо його реалізації з іноземними контрагентами.


Що робити, коли вас звинувачують у порушенні патенту ?

Звернутися до фахівців.
Ми допоможемо Вам розібратися, чи дійсно Ви порушуєте патент, чи правомірно видано цей патент і, за необхідності, будемо вести Ваші справи в суді.


Яка вартість одержання патенту в Україні?

Вартість одержання патенту складається з двох частин. 
До першої частини належать мито й збори, які сплачуються в держбюджет і державним установам, що здійснюють експертизу винаходу й видачу патенту. 
Збір за подачу заявки на винахід або корисну модель – 800 грн плюс 80 грн за кожний пункт формули винаходу понад трьох (формула винаходу – це ясний і короткий виклад сутності винаходу, складене за певними правилами).
Мито за видачу патенту – 17 грн. Збір за публікацію 200 грн плюс 10 грн за кожну сторінку патенту понад 15.
Якщо заявником є винахідник, то розміри зборів становлять 5% від зазначених вище. Якщо заявників два або більше й хоча б один з них не є винахідником, розміри зборів повні.
До другої частини вартості одержання патенту ставиться вартість наших послуг. 
Про вартість наших послуг ви довідаєтеся, звернувшись до нас по телефону або по E-mail: mog@innotec.ua


Що потрібне для того, щоб підготувати й подати заявку на видачу патенту ?
  1. Будь-які публікації, у яких розкриті технічні рішення, найбільше близькі до вашого, якщо такі у Вас є (ми доповнимо ваші відомості своїм пошуком).
  2. Докладне розкриття того, як ваш винахід може бути здійснений, з додатком креслень, якщо вони для цього необхідні (звісно, нами дотримуються умови конфіденційності).
  3. Дані про заявника: найменування, адреса і код для юридичних осіб, ПІБ (прізвище, ім’я та по-батькові) і адреса для фізичних осіб. Якщо заявників декілька, то зазначені дані для кожного з них.
  4. ПІБ і адреса винахідника. Якщо винахідників декілька, то зазначені дані для кожного з них.
  5. Довіреність від заявника на ведення справ (див. Форми).