Iннотек
Адреса офісу: вул. Остапа Вишні 5, к. 38, Київ 01103, Україна Поштова адреса: а/с 23, Київ 01042, Україна
Тел/факс:   +38 044 531-9735       +38 044 529-4736 E-mail: mog@innotec.ua     Web: http://www.innotec.ua
ukr
rus
 
Головна Винаходи Торговельнi марки Промисловi зразки Публiкацiї Контакти

ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ (ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ)

 


Ви можете поставити інші запитання й одержати відповіді, звернувшись до нас по телефону або по E-mail: mog@innotec.ua

Що таке знак для товарів і послуг?

Термін «знак  для товарів і послуг» - офіційний (див. закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і услуг»). Вживається також інший офіційний термін – «торговельна марка» (див. Цивільний кодекс Украины), а також інші, майже синонімічні  терміни: «товарний знак», «знак обслуговування», «бренд», «логотип».

Відповідно до згаданого закону знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Фірма, що виробляє товари або надає послуги, може мати  знак,  яким позначаються всі  її товари або послуги. Такий знак іноді називають “фірмовим”. Часто він збігається з  фірмовим  (комерційним) найменуванням.

Разом з фірмовим знаком фірма може мати ряд знаків для окремих видів товарів.

За необхідності ми дамо вам рекомендації по розробці знака.


Які бувають знаки ?

Основні види знаків наступні: словесні – у вигляді слова або словосполучення, написаного стандартним шрифтом, зображувальні – у вигляді зображення, комбіновані – у вигляді комбінації словесних і зображувальних елементів. 
Одним з різновидів комбінованого знака є етикетка.
Знаки можуть реєструватися в чорно-білому та в кольоровому виконанні.
Ми дамо вам рекомендації, в якому вигляді краще зареєструвати знак.


Що означає «зареєструвати знак» ?

В Україні існує Державний реєстр свідоцтв на знаки для товарів і послуг, в якому міститься сукупність офіційних відомостей про державну реєстрацію знаків. Реєстр веде Державна служба інтелектуальної власності України.
Для того щоб знак було внесено до Реєстру, необхідно підготувати заявку на реєстрацію знака та подати її в Український інститут промислової власності (УІПВ), підпорядкований Державній службі інтелектуальної власності України. В УІПВ всі подані заявки проходять експертизу. Під час експертизи, зокрема, перевіряється, чи немає схожих знаків, заявлених раніше для схожих товарів або послуг. Знак вноситься до Реєстру тільки при позитивних результатах експертизи.

Ми підготуємо для вас заявку на реєстрацію знака, подамо її та будемо вести діловодство по ній до отримання свідоцтва про реєстрацію.


Чи можна отримати гарантію того, що знак буде зареєстровано ?

Як говорив великий комбінатор О. Бендер, стопроцентну гарантію дає тільки страховий поліс. Але оцінити шанси на реєстрацію знака перед поданням заявки не завадить. По-перше, треба визначити, чи взагалі знак сам по собі є таким, що може отримати правову охорону. По-друге, треба подивитись, чи вже існують схожі з вашим знаком зареєстровані або заявлені на реєстрацію знаки  інших осіб..  Для цього можна провести відповідний пошук по базах даних знаків.

Ми проведемо для вас пошук знаків і оцінимо шанси на реєстрацію  вашого знака.


Що дає реєстрація знака ?

В день подання заявки на реєстрацію знака заявник отримує розписку про надходження заявки, а впродовж місяця - повідомлення УІПВ про те, що заявка вважається поданою із зазначенням дати подання та номера заявки. Ці документи дають змогу розміщувати на телебаченні або радіо рекламні матеріали, в яких застосовуються знаки.

На зареєстрований знак Державна служба інтелектуальної власності України видає свідоцтво. Власник свідоцтва може  використовувати знак з попереджувальним маркуванням ® (registered) або ТМ (від англ. trade mark), яке вказує на те, що знак охороняється.  І, головне, у випадку використання  конкурентами схожого знака власник  свідоцтва може звертатися до суду та  інших компетентних органів за захистом своїх порушених прав.

Ми допоможемо вам відстоювати свої права в суді та інших компетентних органах.


Чи обов’язково реєструвати знак ?

Власник знака може використовувати знак, не реєструючи його. Однак у  законодавстві  України реалізовано наступний принцип: виключне право на знак отримує не той, хто перший почав використовувати знак, а той, хто перший подав заявку на його реєстрацію. Тому використовуваний незареєстрований знак може стати власністю когось іншого, хто перший подасть заявку на реєстрацію. Повернути знак його початковому власнику часто буває  практично неможливо, і в результаті початковий власник втрачає право на використання знака.

Ми порекомендуємо, що робити в тому випадку, коли ваш знак «приватизував» хтось інший.


Які строки реєстрації знака ?

Після того як  заявник отримав повідомлення про те, що його заявка вважається  поданою, заявку ставлять на полицю і вона чекає, коли підійде її черга на експертизу. Експертиза заявок здійснюється у порядку їхнього надходження.      

Зараз термін від дати подання заявки до завершення експертизи становить  приблизно 9-12 місяців. Якщо експертиза завершилася рішенням про видачу свідоцтва, заявник сплачує держмито за видачу свідоцтва, збір за публікацію і через 1 – 1,5 місяці одержує свідоцтво. Тобто, строк реєстрації знака приблизно 12 – 14 місяців.

Протягом всього строку реєстрації знака ви можете отримувати від нас довідки про стан діловодства за заявкою.


Чи існує можливість прискореної реєстрації знака?

Так, існує. За прискореною процедурою  свідоцтво  може бути отримане за 7 – 8 місяців або за .4 - 5 місяців. За  коротший строк отримати реєстрацію знака неможливо. Вартість реєстрації знака за звичайною і прискореними процедурами наведена ділі.

Прискорена процедура виправдана у випадках, коли власник знака хоче якомога швидше вчинити дії, які без свідоцтва про реєстрацію знака неможливі або недоцільні, зокрема, такі: зареєструвати в домені .ua доменне ім’я, що збігається зі знаком, надати ліцензію на використання знака, внести майнові права на знак як нематеріальний актив в статутний капітал, звернутися до суду з метою заборонити використання знака іншою особою.

Ми допоможемо вам здійснити всі дії по прискоренню реєстрації знака. 


Чи можна зареєструвати доменне ім’я, що співпадає зі знаком?

Так, можна, але якщо цей знак належить вам. Якщо знак належить комусь іншому, ви  ризикуєте бути притягнутим до відповідальності у  адміністративному або судовому порядку. Унікальну особливість мають правила делегування доменних імен у домені .UA (https://hostmaster.ua/policy/Policy_of_.UA.html). Згідно з цими правилами доменне ім’я може бути делеговане  тільки в тому випадку, коли воно за написаннямабо транслітерацією (до .ua) співпадає із зареєстрованим в Україні знаком, право на використання якого належить  реєстранту.  В інших доменах, наприклад .СОМ.UA, таке правило відсутнє.

Ми проконсультуємо вас з усіх питань, пов’язаних з використанням знаків в Інтернеті, і при необхідності допоможемо зареєструвати доменне ім’я в домені .UA. 


Чи можна зареєструвати знак на ім’я фізичної особи ?

Зазвичай знак реєструється на ім’я юридичної особи або фізичної особи, яка є суб’єктом підприємницької діяльності, тобто на ім’я особи, яка має право виробляти та продавати товари або  надавати послуги. Однак знак може бути зареєстровано і на ім’я фізичної особи, яка не є підприємцем.

Перед поданням заявки ми пояснимо вам правові наслідки такої реєстрації.


Чи можна передати знак або право на його використання іншій особі?

Знак може бути передано іншій особі за договором про передачу права власності на знак. В цьому випадку всі права, що випливають із свідоцтва, а якщо свідоцтво ще не отримане, право на його отримання, переходять до нового власника. Колишній власник  втрачає всі права на знак.

Передати можна також тільки право на використання знака. Якщо знак вже зареєстровано, передача здійснюється за ліцензійним договором. Якщо свідоцтво ще не отримане, може бути укладений договір про використання знака.

Договір про передачу права власності на знак підлягає обов’язковій реєстрації в Державній службі інтелектуальної власності України. Реєстрація ліцензійного договору не обов’язкова, він діє з дати підписання.

Ми допоможемо вам скласти договір про передачу права або ліцензійний договір і  при необхідності зареєструвати його.


Яка вартість реєстрації знака в Україні?

Збір за подання заявки по одному класу товарів або послуг – 1000 грн, по кожному наступному  класу також 1000 грн. (всього класифікатор містить 45 класів) і додатково 500 грн, якщо знак кольоровий. Коли заявників два або більше, загальна сума збору збільшується на 30%.

Збір за публікацію про видачу свідоцтва становить 150 грн за кожний клас товарів і  послуг і додатково 100 грн, якщо знак кольоровий.

Державне мито за видачу свідоцтва – 85 грн.

Якщо знак реєструється за прискореною процедурою, сплачується відповідний тариф.

Крім того, вартість реєстрації включає вартість наших послуг.

В таблиці наведена вартість реєстрації знака через нашу фірму (грн).

 

Вид знака

Кількість

класів

        Стандартна процедура

               (12 – 14 місяців)

        Прискорена процедура

                (4 – 4,5 місяців)

  чорно-білий

  кольоровий

  чорно-білий

  кольоровий

 

 

Словесний

1

1800

-

6019

-

2

2900

-

7608

-

3

4000

-

9198

-

4

5100

-

10787

-

5

6200

-

12377

-

 

 

Зображувальний

 

 

1

1800

2300

6019

6519

2

2900

3400

7609

8109

3

4000

4500

9198

9698

4

5100

5600

10788

11288

5

6200

6700

12377

12877

 

 

Комбінований

1

1800

2300

9399

9999

2

2900

3400

11268

11768

3

4000

4500

13138

13638

4

5100

5600

15007

15507

5

6200

6700

16876

17376

Після прийняття рішення про реєстрацію знака (при стандрартній процедурі через 12 місяців, при прискореній процедурі через 3,5 місяців) витрати будуть такими, грн:

Чорно-білий знак: 1 клас – 635,  2 класи – 785,  3 класи – 935,   4 класи – 1085,  5 класів –1235

Кольоровий знак:  1 клас – 735,  2 класи – 885,  3 класи – 1035, 4 класи – 1185, 5 класів – 1335

Про вартість реєстрації знака більш ніж в 5 класах товарів та послуг можна довідатись, звернувшись до нас  по телефону або E-mail: mog@innotec.ua


Що потрібне для того, щоб підготувати і подати заявку на реєстрацію знака в Україні?
  1. Зображення знака на папері або в електронному вигляді.
  2. Повне найменування, адреса і код для юридичних осіб або ПІБ і адреса для фізичних осіб.
  3. Перелік товарів і послуг, для яких ви хочете зареєструвати знак.
  4. Довіреність на ведення справ (див. Форми). 

Як зареєструвати знак за кордоном?

Знак охороняється тільки в тих країнах, в яких він зареєстрований.

Найпоширенішою процедурою реєстрації знаків за кордоном є процедура за міжнароднім договором, який називається Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків. В таблиці нижче наведено перелік країн, в яких можна зареєструвати знак за Мадридським протоколом. Головною перевагою цієї процедури є те, що подається одна міжнародна заявка з зазначенням країн, в яких заявник бажає отримати правову охорону. В подальшому патентні відомства кожної з вибраних країн за національним законодавством будуть вирішуватися питання про надання правової охорони знаку на їх території.

Жовтим виділені країни Європейського Союзу. Замість того, щоб вказувати в заявці всі країни Євросоюзу або частину з них, як правило, доцільніше вказати Євросоюз (виділено зеленим) і тоді заявник може стати власником реєстрації знака Євросоюзу (Сommunity Trade Mark, скор. - СТМ), дія якої поширюється на територію всіх країн Євросоюзу.

□ AG - Антигуа і Барбуда

 

□ KR - Південна Корея

□ RO- Румунія

□ AM - Вірменія

□ EE- Естонія

□ KZ - Казахстан

□ RS - Сербія

□ AT- Австрія

□ EG - Єгипет

□ LI - Ліхтенштейн

□ RU - Росія

□ AU - Австралія

□ EM- Європейський Союз

□ LR - Ліберія

□ RW - Руанда

□ AZ - Азербайджан

□ ES- Іспанія

□ LS - Лесото

□ SD - Судан

□ BA - Боснія і Герцоговина

□ FI- Фінляндія

□ LT- Литва

□ SE- Швеція

□ BG- Болгарія

□ FR- Франція

□ LV- Латвія

□ SG- Сінгапур

□ BH – Бахрейн

□ GB- Великобританія

□ MA - Марокко

□ SI- Словенія

□ BQ– Бонейр, Сінт Естатіус

               і Саба

□ GE - Грузія

□ MC - Македонія

□ SK- Словаччина

□ GH- Гана

□ MD- Молдова

□ SL- Сьєра Леоне

□ BT- Бутан

□ GR- Греція

□ ME- Чорногорія

□ SM- Сан Маріно

□ BW- Ботсвана

□ HR- Хорватія

□ MG-Мадагаскар

□ ST- Сао Томе і Принсипі

□ BX- Бенілюкс* (Бельгія,

   Нідерланди, Люксембург)

□ HU- Угорщина

□ MK-Македонія

□ SX - Сінт Мартен

□ IE- Ірландія

□ MN - Монголія

□ SY - Сирія

□ BY - Білорусія

□ IN - Індія

□ MX - Мексика

□ SZ - Свазіленд

□ CH - Швейцарія

□ IL - Італія

□ MZ - Мозамбік

□ TJ- Таджикистан

□ CN - Китай

□ IR - Іран

□ NA - Намібія

□ TM - Туркменістан

□ CO - Колумбія

□ IS - Ісландія

□ NO - Норвегія

□ TN - Туніс

□ CU - Куба

□ IT- Італія

□ NZ - Нова Зеландія

□ TR - Туреччина

□ CW - Кюрасао

□ JP - Японія

□ OM - Оман

□ UA - Україна

□ CY- Кіпр

□ KE - Кенія

□ PH - Філіппіни

□ US - США

□ CZ- Чехія

□ KG - Киргизстан

□ PL- Польща

□ UZ - Узбекистан

□ DE- Німеччина

□ KP - Північна Корея

□ PT- Португалія

□ VN – В’єтнам

□ DK- Данія

 

 

□ ZM - Замбія

В країнах, що не є учасниками Мадридського протоколу, знак може бути зареєстрований тільки шляхом подання заявок безпосередньо до патентних відомств цих країн через патентних повірених цих країн. Це ж може бути здійснене і стосовно країн-учасниць Мадридського протоколу. Заявка на реєстрацію знака Євросоюзу може бути подана через патентного повіреного будь-якої з країн Євросоюзу безпосередньо до Відомства з  гармонізації внутрішнього ринку (The Office of Harmonization for the Internal Market, скор. -  ОНIM) в іспанському місті Аліканте.

Ми визначимо оптимальну процедуру і здійснимо реєстрацію знака в обраних вами країнах із залученням у разі необхідності зарубіжних патентних повірених.


Яка вартість реєстрації знака за кордоном?

Для  того, щоб мати уявлення про витрати на отримання правової охорони знака за кордоном, наводимо приклади розмірів міжнародного мита за подання заявки  на реєстрацію знака в одному класі товарів і/або послуг за Мадридським протоколом.

Країни Євросоюзу (Знак Євросоюзу), США, Китай, Японія, Південна Корея – 2497 швейцарських франків

Азербайджан, Білорусія, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан –

2973 швейцарських франків

Росія, Білорусія, Казахстан – 953 швейцарських франків

Розмір міжнародного мита у швейцарських франках визначається калькулятором, який знаходиться за посиланням  http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp.

Крім міжнародного мита сплачується також збір за подання міжнародної заявки в розмірі 600 грн.

На стадії розгляду міжнародної заявки у вибраних країнах у разі надходження  повідомлень про попередню відмову в наданні правової охорони знаку для подання відповіді на  повідомлення виникне необхідність залучати патентних повірених цих країн і оплачувати вартість їх послуг, тобто витрати на стадії подання заявки не є остаточними.

Ми позбавимо вас турбот по купівлі швейцарських франків і перерахуванню міжнародного мита, а в разі необхідності допоможемо оплатити послуги іноземних патентних повірених.